Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřské centrum ZVONEČEK - Oblastní charita Havlíčkův Brod
 
 • Mateřské centrum Zvoneček je projektem Oblastní charity Havlíčkův Brod
 • je založen na principu dobrovolné činnosti matek a ostatních příznivců a přátel rodiny
 • pomáhá matkám a otcům s malými dětmi na MD vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají
 • umožňuje i nejmenším dětem setkávat se a hrát si se svými vrstevníky v klidu a bezpečí v přítomnosti své matky nebo jiného rodinného příslušníka.
 • nabízí možnost i ostatním matkám, které hledají další podněty nebo možnosti ke svému naplnění a seberealizaci
 • utváří vícegenerační společenství aktivních občanů s různými zájmy
 • posiluje mateřskou roli ženy ve společnosti
 • podporuje ženy v udržení jejich profesní orientace
 • posiluje jejich sebevědomí
 • přispívá k rozvoji občanské společnosti
 
PROGRAMY pro matky, rodiče s dětmi, celé rodiny a další zájemce
 
 • tvořivé a výtvarné dílny: pletení z proutí (pedigu), drátenictví, ubrousková technika, patchwork, keramika
 • umělecké kroužky: dramatický kroužek, tanečky se zpěvem a hudbou
 • vzdělávací: přednášky z různých oblastí lidské činnosti, např. zdravý životní styl, výchova dětí apod.
 • sportovní: cvičení pro maminky s dětmi
 • výtvarné dílničky: pro děti - tradičními i netradičními technikami
 • Aktuální informace a podrobnosti: o programu zjistíte v pravidelných měsíčních programech zveřejněných v místních denících, Včele, vývěskách Zvonečku a Oblastní charity HB
 
Mezi naše aktivity patří:
 
 • Svatomartinský lampiónový průvod
 • Masopustní jarmark v rámci měsíce pro neziskový sektor
 • Oslava mezinárodního dne rodiny dne matek a dne dětí
 • Prezentace a prodej našich výrobků na Trzích řemesel
 • Předtančení maminek a dětí na Velkém dětském karnevalu
 • Vystoupení s tanečky, zpěvem a hudbou v domovech a klubech seniorů
 • Účast v pohádkovém průvodu na divadelní přehlídce Dospělí dětem